دانلود رایگان بنر تسلیت لایه باز

اطلاعیه فروشگاه

به دلیل عدم خرید زیر 5000 تومان از کارت بانک ملی لذا خواهشمندیم از کارت سایر بانک ها برای خرید از سایت استفاده نماید

فایل فلش Xiaomi Redmi Note 4G

فایل فلش Xiaomi Redmi Note 4G فایل فلش Xiaomi Redmi Note 4G دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائومی Redmi Note 4G دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi Note 4G دانلود فایل فلش  Xiaomi Redmi Note دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Redmi Note 4G   ورژن اندروید: 6.0    آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودتون بسازید) د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش Xiaomi Redmi 2 prime

فایل فلش Xiaomi Redmi 2 prime فایل فلش Xiaomi Redmi 2 prime دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائومی Redmi 2 prime دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi 2 prime دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Redmi 2 prime   ورژن اندروید: 6.0    آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودتون بسازید) در داخل گوشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش Xiaomi Redmi 3

فایل فلش Xiaomi Redmi 3 فایل فلش Xiaomi Redmi 3 دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائومی Redmi 3 دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi 3 دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Redmi 3   ورژن اندروید: 6.0 ورژن رابط کاربری: V8.1.2.0.MCCCNDI (MIUI8)    آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودتون ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش Xiaomi Redmi 3S

فایل فلش Xiaomi Redmi 3S فایل فلش Xiaomi Redmi 3S دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائومی Redmi 3S دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi 3S دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Redmi 3S   ورژن اندروید: 6.0      آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودتون بسازید) در داخل گوشی نرم افزار U ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش Xiaomi Redmi 4 prime

فایل فلش Xiaomi Redmi 4 prime  فایل فلش Xiaomi Redmi 4 prime   دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائومی Redmi 4 prime      ورژن اندروید: 6.0      آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی  بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودتون بسازید)  در داخل گوشی نرم افزار Updater را اجرا کنید  اگر ورژن رابط کاربری ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش Xiaomi Redmi 4A

فایل فلش Xiaomi Redmi 4A فایل فلش Xiaomi Redmi 4A دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائومی Redmi 4A دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi 4A دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Redmi 4A   ورژن اندروید: 6.0 ورژن رابط کاربری: V8.1.2.0.MCCCNDI (MIUI8)    آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فایل فلش Xiaomi Redmi Pro

فایل فلش Xiaomi Redmi Pro فایل فلش Xiaomi Redmi Pro دانلود رام رسمی Xiaomi Redmi Pro دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi Pro دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Redmi Pro دانلود فایل فلش Xiaomi Redmi Pro ورژن اندروید: 6.0 ورژن رابط کاربری: V8.1.2.0.MHQCNDI (MIUI8)  آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه download ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فایل فلش Xiaomi Mi2 A

فایل فلش Xiaomi Mi2 A  فایل فلش Xiaomi Mi2A دانلود رام رسمی Xiaomi Mi2a       دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 2a دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 2 دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 2S دانلود فایل فلش Xiaomi Mi دانلود فایل فلش Xiaomi دانلود فایل فلش Mi 2a ورژن اندروید: 5.0 ورژن رابط کاربری: V8.1.3.0.LXAMIDI (MIUI8)  آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فایل فلش Xiaomi Mi 2

فایل فلش Xiaomi Mi 2  فایل فلش Xiaomi Mi 2  اندروید5 دانلود رام رسمی اندروید 5 شیائومی Mi 2 و Mi 2S انلود فایل فلش Xiaomi Mi 2 و Xiaomi Mi 2S دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 2 دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 2S دانلود فایل فلش Xiaomi Mi دانلود فایل فلش Xiaomi ورژن رابط کاربری: V8.1.3.0.LXAMIDI (MIUI8)  آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فایل فلش Xiaomi Mi1

فایل فلش Xiaomi Mi1    فایل فلش Xiaomi Mi1  دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 1 دانلود فایل فلش Xiaomi Mi 1S آپدیت Xiaomi Mi1 ورژن رابط کاربری: JMACNBL18.0 (V4.1)  آموزش فلش کردن گوشی های شیائومی بعد از دانلود فایل آنرا به حافظه داخلی گوشی و پوشه downloaded_rom انتقال بدید (پوشه downloaded_rom را خودتون بسازید) در داخل گوشی نرم افزار Updater را اجرا کنید اگر ورژن رابط کاربری شما 6 به بالا بود "..." سمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه